Skip to main content

ไม่เผ็ด ไม่แซ่บ อายุไม่ยืน

By Uncategorized

cayenne-pepper-1715925_1920

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสำรวจชาวอเมริกัน  16,179 คน พบว่า คนที่รับประทานพริกเผ็ดจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงถึง 13%

 

ถึงแม้ว่าการศึกษาครั้งนี้จะไม่ได้ทำการทดสอบประโยชน์ของพริกต่ออายุขัยโดยตรง แต่ก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า สารแคปไซซิน (Capsaicin) ที่ทำให้พริกมีรสเผ็ดร้อนนั้นมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและแก้อักเสบซึ่งช่วยป้องกันโรคได้

 

นี่จึงเป็นเหตุผลดี ๆ ที่เราควรรับประทานอาหารรสแซ่บกันค่ะ

 

Reference: https://www.nytimes.com/2017/01/17/well/eat/eat-peppers-live-longer.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth

การนั่งมากเกินไปและขยับร่างกายน้อยเกินไปทำให้แก่ไวขึ้น

By Uncategorized

การวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลเสียของวิถีชีวิตแบบนั่งทำงานอยู่กับที่ ชี้ให้เห็นว่า การนั่งมากเกินไปและไม่ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้มากพอ มีผลทำให้เซลล์แก่ไวขึ้นถึง 8 ปีได้

งานวิจัยในก่อนหน้าพบความสัมพันธ์ระหว่างการนั่งมากเกินไปกับปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น โรคอ้วน, ระดับคอเลสเทอรอลชนิดไม่ดีสูง และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น

ล่าสุด มหาวิทยาลัย California San Diego School of Medicine ได้ทำการศึกษาวิจัยและค้นพบว่า ผู้หญิงสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือนั่งนานเกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน จะมีเซลล์ที่มีความชรามากขึ้นถึง 8 ปี เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีชีวิตที่แอคทีฟ เคลื่อนที่หรือออกกำลังกายเป็นประจำ

ทีมผู้วิจัยเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่สามารถวัดผลได้ว่า การนั่งกับที่และการออกกำลังกายมีผลต่อความชราได้อย่างไร

ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเกือบ 1,500 คน ที่มีอายุระหว่าง 64-95 จาก Women’s Health Initiative (WHI)

โดยผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยจะต้องตอบแบบสอบถามและสวมเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวทั้งตอนตื่นและตอนหลับเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวร่างกายของพวกเขา

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบออกแรงปานกลางน้อยกว่า 40 นาทีต่อวัน แถมยังนั่งกับที่มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน จะมีเทโลเมียร์ (Telomeres) สั้นกว่า

เทโลเมียร์ (telomeres) อยู่ส่วนปลายสุดของสาย DNA คล้ายกับพลาสติกที่ปลายเชือกผูกรองเท้า มีหน้าที่ป้องกันโครโมโซมจากการเสื่อมสภาพ แต่เมื่อเซลล์อายุมากขึ้น เทโลเมียร์จะสั้นลงและชำรุด การที่เทโลเมียร์สั้นลงก็มีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และมะเร็ง

ปัจจัยทางสุขภาพและการดำเนินชีวิต เช่น ความอ้วน และการสูบบุหรี่ จะทำให้เทโลเมียร์สั้นเร็วขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยยังพบอีกว่า ผู้หญิงที่นั่งเป็นระยะเวลานานจะไม่มีเทโลเมียร์สั้น ถ้าหากได้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที

Aladdin Shadyab ผู้นำการวิจัยนี้ได้กล่าวเสนอแนะว่า “การตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายควรเริ่มตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาว ควรให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งเราแก่ขึ้น หรือจนถึงอายุ 80 ปี”

“อายุทางปฏิทิน (Chronological age) ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับอายุทางชีวภาพ (Biological age)” เช่น คนวัย 40 (อายุทางปฎิทิน) อาจมีเซลล์ของร่างกายที่หนุ่มกว่าคนวัย 35 บางคนได้

Reference: How too much sitting and too little exercise could be aging you, 20/1/2017, Relaxnews (AFP)