ผลิตภัณฑ์เวชสำอางในเครือของ Dr. Anchalee Ain-ai, Cosmeceuticals, USA. ดร. อัญชลี จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาโททาง cosmetic and personal care products and technology (งานวิจัย microemulsions) จาก University of Rhode Island, USA, ปริญญาเอก ทาง Pharmaceutical Sciences (งานวิจัย nanotechnology in drug delivery systems) จาก University of Sciences in Philadelphia, USA .

นอกจากนี้ ดร. อัญชลี มีประสบการณ์ฝึกงานและทำงานด้าน formulation and product development จากบริษัท Hoffmann La Roche และ Merck Co. ในอเมริกา

จากประสบการณ์ด้านการปรุงยาที่ได้สะสมมาจากต่างประเทศเป็นเวลา 20กว่าปี เธอได้คิดค้นเวชสำอางของตัวเองขึ้น โดยการผสมผสานผลงานทางวิทยาศาสตร์และสมุนไพรไว้ด้วยกัน โดยใช้สารสกัดจากพืชและผลไม้เป็นตัวหลักในการรักษาปัญหาผิวพรรณ   สารในตำรับมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปราศจากการตกแต่งสี, น้ำหอม, และสารสังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวพรรณ

ดร.อัญชลี ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำการศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาผิวแต่ละประเภท, ปกป้อง, และบำรุงผิวให้สวยและมีสุขภาพดี

About us - Dr. Anchalee Ain ai, Cosmeceuticals USA - เวชสำอางจากธรรมชา