นกกินพริกแล้วรู้สึกเผ็ดไหม?

By มีนาคม 13, 2017 Uncategorized

Dr. Anchalee Ain ai, Cosmeceuticals USA – เวชสำอางจากธรรมชาติ

เมื่อมนุษย์รับประทานพริกจะรู้สึกแสบร้อนเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่นกกลับไม่รู้สึกเช่นนั้น แม้ว่านกจะเป็นสัตว์ที่มีอวัยวะรับสัมผัส ที่ไวต่อสาร capsaicin เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  สาร capsaicin เป็นสารเคมีในพริกที่ทำให้รู้สึกเผ็ดร้อน แต่สารนี้ไม่มีผลกับนก ทำให้นกกินพริกได้อย่างหน้าชื่นตาบาน แถมยังได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากพริก

ต้นพริกเองก็ได้รับประโยชน์จากนกด้วยเช่นกัน เนื่องจากนกเดินทางได้ไกลและรวดเร็ว จึงสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่กว้างขวาง ประกอบกับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของนกก็ไม่ย่อยสลายเมล็ดพริกเหมือนในกระเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ นอกจากนั้น นกกินพริกโดยกลืนเข้าไปทั้งผล ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆเช่น หนู และมนุษย์ ที่มักเคี้ยวก่อนกลืน ซึ่งทำให้เมล็ดพริกถูกทำลาย

อีกเหตุผลหนึ่ง ซึ่งไม่เกี่ยวกับนก คือ เชื้อรา ความเผ็ดของพริกจะช่วยยับยั้งการเติบโตของราในเมล็ดพริกได้

References:
Jordt S-E and Julius D. 2002. Molecular basis for species-specific sensitivity to “hot” chili peppers. Cell. 108:421-30;
Tewksbury JJ and Nabhan GP. 2001. Directed deterrence by capsaicin in chillies. Nature. 412:403-4.;
Tewksbury JJ, Reagan KM, Machnicki NJ, Carlo TA, Haak DC, et al. 2008. Evolutionary ecology of pungency in wild chilies. ProcNatAcadSciUSA. 105:11808-11.